Handelsbetingelser

Sessioner og rådgivning:

Der er en fast timepris, og det optælles for pr. påbegyndte kvarter. Jeg tracker alt tid jeg bruger på opgaver, både i form af sessioner, forberedelse, korrespondance, materiale udarbejdelse, strategi beskrivelse mm., og fakturere for alt den tid der arbejdes på den enkelte kunde. Du kan som kunde altid få en oversigt over, hvordan dine timer er blevet brugt.

Skulle du gå hen og ville aflyse på forhånd booket sessionen, rådgivning eller anden form af sparring, hæfter du ikke for noget hvis du melder fra senest 2 arbejdsdage inden. Afbud efter det, hæfter du for 50 % af prisen, for den tid som er blevet booket, som afregnes med det samme.

Såfremt der ønskes mere sparring og et længere samarbejde, er du er som modtagere af min sparring/content, ansvarlig for at tilbagemelde resultaterne af vores arbejde, så vi kan forbedre og optimere.

I tilfælde af du har købt flere timer på forhånd, eller fået et gavekort, skal timerne være brugt inden 12 måneder fra købsdato, og timer der ikke er blevet brugt inden denne frist, bortfalder uden yderligere varsel.

Det er tilladt at være flere deltagere til sessionen og rådgivning, dog max 5 deltagere pr. møde. Informer gerne på forhånd, da alt rådgivninger forgår online gennem Zoom, og de kan få en invitation til mødet tilsendt.

Workshops og foredrag:

Ved bestilling af workshop eller foredrag, skal aftalen bekræftes skriftlig.

Ved afbestilling senest 2 uger inden, hæftes der ikke økonomisk. Hvis en afbestilling sker senere end 2 uger, hæftes der økonomisk for 50% af prisen, som afregnes med det samme.

Ophavsret af udarbejdet materiale:

Ophavsretten for udarbejdet materiale så som tekster, videoer, grafisk materiale mm., bliver overdraget når betaling er modtaget, for den pågældende faktura hvori timer til det materiale, er blevet behandlet. Indtal da forligger ejerskabet og rettighederne ved Sondrup Connect.

Ved udarbejdelse af materiale, hvor jeg skriver tekster fra bunden, bruger jeg en ekstern korrekturlæser, som er inkluderet i prisen. Hvis der ønskes korrektur på andet materiale, så som optimering af opslag, kan dette også bestilles men som en ekstra udgift.  

Brugsret af undervisningsmatriale:

Alt materiale, undervisning, modeller og lignende du/I modtager, er kun til eget forbrug, og adgangen er personlig. Dette må ikke formidles eller videresælges til andre. Dette betyder blandt andet, at noget som adgangskoder til online materiale, og digitale dokumenter ikke må deles med andre.

Korrespondance:

Jeg tilbyder ikke nogen ad-hoc support løsninger, og alt korrespondance og sparring forgår derfor pr. mail til nanna@sondrup-connect.dk, eller på de på forhånd aftalte møder. Der kan forventes en svaretid indenfor 1-3 hverdage, da jeg kan være ude og undervise, eller booket ved andre kunder. I tilfælde af der er noget jeg skal tage mig af med det samme, så skriv HASTER i emnefeltet.

Ved længere samarbejde/ forløb:

Når der indgåes et længere samarbejde så som flere workshops købt samlet, eller flere sessioner/sparring købt i et sammensat forløb, er de nedskrevne handelsbetingelser på denne side stadig gældende – med en lille undtagelse: Aflysning. De aftalte datoer for møder, workshop eller andet er der mulighed for at aflyse senest 3 dage inden, hvorefter vi finder en ny dato. Gøres dette først efter da, eller aflyses mere end 2 gange, anses aftalen som bindende, og derfor frafalder den købte ydelse hvis den ikke bruges som aftalt – uden mulighed for refusion.

Ved fysisk fremmøde:

Er der indgået aftale om, at ydelsen leveres fysisk på en aftalt lokation, oplægges et yderligere gebyr på fakturen, i form af kørselspenge på minimum 4,5 kr. pr. km. opmålt fra Vestergaardsvænget 6, 7500 Holstebro. Er der tale om fysiske fremmøde uden for Danmark eller Sjælland (bemærk den undladte jyde-joke dig fra Sjælland), kan der blive pålagt yderligere.

Ansvarsfraskrivelse:

Sondrup Connect ApS er ikke ansvarlig for eventuelt tabt indtjening, tid brugt eller øvrigt tab og udgifter. Skulle du dog være utilfreds med indholdet af det du har købt, har du stadig retten til at klage, hvorefter vi i fællesskab vurdere rimeligheden i at hele eller dele af investeringen tilbagebetales.

Betaling:

På faktura vil der være fremført betalingsdato på 7 dage, som sendes når aftalen for en opgave er indgået, med mindre andet er aftalt.

Ved en overskridelse af betalingsdato, tillægges en rente.

Data opbevaring:

Alt data som du deler med Sondrup Connect, formidles ikke videre til andre aktører, med mindre det er oplyst eller nødvendigt for at gavne samarbejdet (sker kun efter accept og dialog). Den normale politik omkring alt data behandling i Sondrup Connect, gælder uanset om det er under sessioner, eller du skriver dig op på nyhedsbrevet, og politikken er at data forbliver i virksomheden, og opbevares forsvarligt. Dog opbevarer Sondrup Connect ikke privat følsom data for nogen, og kan derfor ikke påkræves som en betingelse for at indgå samarbejdet.

Til dig på nyhedsbrevet:

Er du kommet med på nyhedsbrevet, så først og fremmest – tak for tilliden.

Her er hvad du kan forvente:

  • Du vil modtage råd, tricks og viden du kan bruge
  • Du vil af og til modtage reklame for kurser, workshops og andre produkter som Sondrup Connect ApS selv tilbyder, eller tilbyder i tæt samarbejde med andre
  • Dit data (altså din e-mail) bliver ikke udleveret til andre
  • Du kan blive kontaktet pr. mail, ud fra din aktivitet på nyhedsbrevet
  • Du kan altid afmelde dig, blot find et link i bunden af alle mails du får tilsendt
  • Du har mulighed for at give feedback og svare til: opslag@sondrup-connect.dk