Handelsbetingelser

Sessioner og rådgivning:

Der er en fast timepris, og det optælles for pr. påbegyndte kvarter. Jeg tracker alt tid jeg bruger på opgaver, både i form af sessioner, forberedelse, korrespondance, materiale udarbejdelse, strategi beskrivelse mm., og fakturere for alt den tid der arbejdes på den enkelte kunde. Du kan som kunde altid få en oversigt over, hvordan dine timer er blevet brugt.

Skulle du gå hen og ville aflyse på forhånd booket sessionen, rådgivning eller anden form af sparring, hæfter du ikke for noget hvis du melder fra senest 2 arbejdsdage inden. Afbud efter det, hæfter du for 50 % af prisen, for den tid som er blevet booket, som afregnes med det samme.

Såfremt der ønskes mere sparring og et længere samarbejde, er du er som modtagere af min sparring/content, ansvarlig for at tilbagemelde resultaterne af vores arbejde, så vi kan forbedre og optimere.

I tilfælde af du har købt flere timer på forhånd, eller fået et gavekort, skal timerne være brugt inden 12 måneder fra købsdato, og timer der ikke er blevet brugt inden denne frist, bortfalder uden yderligere varsel.

Det er tilladt at være flere deltagere til sessionen og rådgivning, dog max 5 deltagere pr. møde. Informer gerne på forhånd, da alt rådgivninger forgår online gennem Zoom, og de kan få en invitation til mødet tilsendt.

Workshops og foredrag:

Ved bestilling af workshop eller foredrag, skal aftalen bekræftes skriftlig.

Ved afbestilling senest 2 uger inden, hæftes der ikke økonomisk. Hvis en afbestilling sker senere end 2 uger, hæftes der økonomisk for 50% af prisen, som afregnes med det samme.

Ophavsret af udarbejdet materiale:

Ophavsretten for udarbejdet materiale så som tekster, videoer, grafisk materiale mm., bliver overdraget når betaling er modtaget, for den pågældende faktura hvori timer til det materiale, er blevet behandlet. Indtal da forligger ejerskabet og rettighederne ved Sondrup Connect.

Ved udarbejdelse af materiale, hvor jeg skriver tekster fra bunden, bruger jeg en ekstern korrekturlæser, som er inkluderet i prisen. Hvis der ønskes korrektur på andet materiale, så som optimering af opslag, kan dette også bestilles men som en ekstra udgift.  

Korrespondance:

Jeg tilbyder ikke nogen ad-hoc support løsninger, og alt korrespondance og sparring forgår derfor pr. mail til nanna@sondrup-connect.dk, eller på de på forhånd aftalte møder. Der kan forventes en svaretid indenfor 1-3 hverdage, da jeg kan være ude og undervise, eller booket ved andre kunder. I tilfælde af der er noget jeg skal tage mig af med det samme, så skriv HASTER i emnefeltet.

Betaling:

På faktura vil der være fremført betalingsdato på 7 dage. Der sendes en faktura efter afsluttet arbejde/session/workshop, medmindre andet på forhånd er aftalt mellem os.

Ved en overskridelse af betalingsdato, tillægges en rente.

Data opbevaring:

Alt data som du deler med Sondrup Connect, formidles ikke videre til andre aktører, med mindre det er oplyst eller nødvendigt for at gavne samarbejdet (sker kun efter accept og dialog). Den normale politik omkring alt data behandling i Sondrup Connect, gælder uanset om det er under sessioner, eller du skriver dig op på nyhedsbrevet, og politikken er at data forbliver i virksomheden, og opbevares forsvarligt. Dog opbevarer Sondrup Connect ikke privat følsom data for nogen, og kan derfor ikke påkræves som en betingelse for at indgå samarbejdet.